Dogodek za seniorje
NOVA 24 TV, 97.05.2024, NOVICE, 19:48
JANEZ HOČEVAR (voditelj)
Fakulteta za šport je na področju gibalne obravnave starejših v mednarodnem prostoru zelo uveljavljena, o tem pričajo številne nagrade, med drugim tudi Evropske agencije, ki se ukvarja s športom, dobila pa je tudi priznanje
Univerza v Ljubljani
Univerze v Ljubljani za raziskovalno delo na tem področju. Manj pa poznajo njihovo dejavnost kolegi drugih fakultet ljubljanske univerze. Zato so danes na Kodeljevem skupaj z ekonomsko fakulteto organizirali dogodek za seniorje, ki jim poleg meritev in razgibavanja približajo tudi delovanje fakultete. Redna telesna dejavnost je priporočljiva v vseh obdobjih življenja, tudi v starosti, pripomore namreč k ohranjanju telesnih sposobnosti in spretnosti, potrebnih za opravljanje vsakodnevnih opravil in aktivnostim. V Sloveniji za gibalno obravnavo starejših skrbi kar nekaj organizacij.
GREGOR JURAK (profesor na Fakulteti za šport)
V okviru kompetenčnega centra za starostnike
Univerza v Ljubljani
Univerze v Ljubljani imamo več srečanj na različnih članicah univerze, ki sodelujejo pri tem projektu in danes smo na Fakulteti za šport želeli prikazat nekoliko bolj gibalno dejavno naše znanje, naše izkušnje.
JANEZ HOČEVAR (voditelj)
Skupina slofit predstavlja nadgradnjo nacionalnega sistema spremljanja telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine oziroma športno vzgojnega kartona, ki vsebuje rezultate sistematičnih meritev. Leta 2021, pa so v Slofitu poskusno izpeljali prve meritve odraslih. Tu je sklop nalog nekoliko drugačen, vendar pa pokrivajo iste sestavine telesne zmogljivosti.
GREGOR JURAK (profesor na Fakulteti za šport)
Tako, da v toku današnjega dne smo najprej si pogledali 2 dobri praksi, ki jih imamo že leta na fakulteti. V telovadnici smo pogledali si meritve Slofit odrasti za seniorje, kjer smo imeli tudi skupino starostnikov, ki so izpeljali tam irski sklop.
JANEZ HOČEVAR (voditelj)
Odrasli so razdeljeni na 2 kategoriji, in sicer na mlajše odrasle do 30 let in starejše od 65 let ali seniorje, ki jim je bil posvečen dogodek z naslovom gibalna obravnava starejših.
GREGOR JURAK (profesor na Fakulteti za šport)
Obrazložil smo kako poteka, zakaj so pomembne posamezne gibalne sposobnosti. No, potem smo pa šli na bazen, kjer smo si ogledali že desetletja uveljavljen program plavanja za seniorje, ki je tudi zelo primerno okolje za vadbo. Zaradi, ker ne obremenjuje tolk sklepov. In sicer kar je pomembno pri tem je, da uporabljamo veliko domačega lastnega znanja. O tem smo objavili tudi članek in na podlagi katerega smo v bistvu zasnovali tudi povratno informacijo. Namreč vso vedenje, ki ga imamo znotraj tega merskega sklopa izhaja iz Slovenije, z nekimi dopolnitvami znanja iz tujine.
JANEZ HOČEVAR (voditelj)
Telesno zmogljivost določa celodnevno gibalno vedenje, ki vključuje različne ravni, od visoko intenzivne telesne dejavnosti, do sedenja in spanja. Pomembna je tudi prehrana, ki posamezniku omogoča vnos energije.
GREGOR JURAK (profesor na Fakulteti za šport)
Lahko rečemo, da je telesna zmogljivost še najbližje, sploh kazalniku zdravja, še zlasti pa v otroški dobi, seveda pa tudi kasneje. In kar smo mi naredili je to, da smo z informacijsko podporo, ki jo imamo. Tudi to je moj Slofit odrasli lahko vsak človek v Sloveniji kot edina država trenutno na svetu spremljamo telesno zmogljivost skozi celotno življenjsko obdobje. To pomeni odstopa v šolo, pa do pozne starosti.
JERNEJA PREMELIČ (Fakulteta za šport
Univerza v Ljubljani
Univerze v Ljubljani)
V samem začetku naredijo vadeči presejalne teste, s katerim preverimo krvni tlak, satoracijo in srčni utrip. Na podlagi tega lahko ocenimo, ali je posameznik primerno, da izvaja testne naloge oziroma, če kakšne od teh ne sme z njim se posvetujemo tudi v zdravstvenem stanju, če kakšne indikacije da tega ne bi smel opravljat.
JANEZ HOČEVAR (voditelj)
Pred začetkom merskih nalog, se je treba ogreti, naloge pa vključujejo dolgotrajno hojo, vstajanje stola, vaja za preverjanje gibljivosti zgornjega dela telesa, ramenskega obroča in nog in to še ni vse.
GREGOR JURAK (profesor na Fakulteti za šport)
V nadaljevanju pa sledi predavanje z prikazom naših znanj na tem področju. Zakaj je sploh telesna dejavnost in pa telesna zmogljivost tako pomembna za starostnike, za njihovo kakovost bivanja, za dolgoživost, s poudarkom tudi kasneje za preprečevanje demence. V zaključni del srečanja pa bo minil znova pri ogledu laboratorijskih dejavnosti, kjer si bomo pogledali kako na naši fakulteti z različnimi napravami spremljamo, merimo, preučujemo gibanje, telesno dejavnost starostnikov, tako da bodo kolegi iz drugih fakultet, inštitutov dobili vpogled v naše raziskovalno delo.
JANEZ HOČEVAR (voditelj)
Na podlagi povratnih rezultatov pa lahko posameznik vpliva na svoje gibalno vedenje, izboljša pomanjkljivosti, z vadbo pa tudi življenje.